Víkings

VÍKINGS 

Els víkings van viure en l'Edat Mitjana, entre els segles huit i nou. Procedien d'Escandinàvia, en el nord d'Europa.

 ACTIVITATS:

-Conquista: Van invadir territoris d'Anglaterra, Escòcia, Irlanda, França i Rússia i es van establir en ells.
-colonització: Van ser a llocs que no hi havia cap població com Groenlancia, Islàndia, i zones de Canadà.

EL TERRITORI 

Dinamarca és un país pla, rodejat de mar i està format per moltes illes. La seua posició és excel·lent per al comerç per mar.MITJÀ DE TRANSPORT

 Els dos tipus més importants de barcos víkings són:

-El "drakkar" o barco de guerra, llarg i veloç
-El "knarr" o barco per a comerciar, redó i lent


Drakkar
Knarr

 EL vaixell víking era poc profund i es dirigia amb un timó o pala lateral. Es movia amb veles i amb rems. Els víkings eren experts mariners. Quan navegaven s'orientaven observant els astres en el cel i els vents i els corrents marines.

El vaixell era un símbol de poder i riquesa. Per això, els caps víkings se soterraven amb els seus objectes personals en l'interior de barcos.
EL GUERRER

Els millors guerrers passaven a formar part de la guàrdia personal del rei. Existien també "mercenarios" víkings, és a dir, guerrers que lluitaven al servici d'altres reis estrangers. L'equip del guerrer ho formaven: L'espasa, la llança, la destral i l'escut. El casc no portava banyes i només ho portaven els més rics.

EL COMERÇ

En època víking es comerciava molt. Els mercaders víkings recorrien llargues distàncies en els seus barcos per a vendre els seus propis articles i comprar productes de luxe. No usaven la moneda. Intercanviaven productes per altres.VIDA QUOTIDIANA

La majoria eren llauradors lliures que produïen tot el que necessitaven per a viure: aliments, roba i utensilis.

LA VIVENDA

Els víkings vivien en cases allargades, fetes de fusta, amb bancs pegats a les parets per a assentar-se i dormir. En el centre de la vivenda hi havia un foc per a cuinar i calfar-se.

VESTIMENTA

Els hòmens vestien amb un tipus de camisa llarga i pantalons. Les dones amb un vestit llarg. Calçaven bótes de cuiro. Per a protegir-se del fred usaven una capa que se subjectava amb un passador.

COSTUMS

Als víkings els agradava molt els jocs de taula i les competicions de lluita i de força. També els agradava escoltar històries i llegendes.

EL REI I EL PODER La societat víking es dividia en tres grups:
1) El rei i la noblesa
2) Els hòmens lliures
3) Els esclaus

RELIGIÓ I CREENCES
Adoraven molts déus:
Odín (pare dels déus i déu de la guerra i la saviesa)
Thor (déu del tro i la pluja)
Freyr (déu de la fertilitat)

Al final es van convertir al cristianisme.

No hay comentarios:

Publicar un comentario