La cultura Musulmana

LA CULTURA MUSULMANA        4.V CEIP MOLIVENT

Document en PDF:   La cultura musulmana

LA RELIGIÓ
-Els cinc pilars del Islam
1)Deu es únic i Mahoma el seu profeta  
2)Realitzar 5 oracions diàries 
3) Pagar la contribució social ZKat 
4) Dejunar el mes del Ramadà 
5) Realitzar la peregrinació a la Meca

El llibre sagrat és el corà.  És el text sagrat que reciten els musulmans. Per a ells, és la paraula de Deu portada als homes mitjançant el profeta Mahoma.

La Meca

TERRITORIS MUSULMANS
La expansió musulmana va començar en la península aràbica.
Entre els anys 711 i 716, els musulmans s'apoderaren de la península ibèrica, a excepció de les zones muntanyoses càntabres i pirenaiques.

Aquesta conquesta va ser majorment pacífica i sense gaire resistència.


Mapa de com va ser la conquista


VESTIMENTA FEMENINA
El Hijab es un mocador que cobrix el col i la part superior del cap.
El jilbad: és una túnica llarga que ha de cobrir tot el cos, el cap i el rostre amb un vel sobre els ulls.
El burka és una túnica que cobrix tot el cos amb una única obertura per a els ulls.
Un niqab és un tocat que cobrix tota la cara, amb una ranura oberta per als ulls.
Una abaya és un vestit com una túnica similar per a usar sobre la roba normal.


VESTIMENTA MASCULINA
La roba ha de cobrir el cos des del melic fins els genolls. No poden vestir per davall dels turmells. Una altra vestimenta era una túnica solta i un turbant.

MUSULMANS A GUARDAMAR
La Ràpita era un antic monestir de monjos-soldats que servia per a orar. És un jaciment molt important sobre aquesta cultura.

La Ràpita de Guardamar (com és i com va ser)
CULTURA ISLÀMICA

Abd al-Rahman I va començar la construcció de la Mesquita de Córdoba. Córdoba era el centre intel·lectual amb moltes biblioteques, llocs d'art i d'artesania. En Granada queden els palaus dels últims sultans a Espanya en l’Alhambra.


Alhambra (Granada)
La música era molt important i va aparèixer el instrument musical "Laud".
AGRICULTURA
L’agricultura era la base de la societat àrab. Collien cereals com el blat, l’ordi, llegums i altres cultius (raïm, dàtils i fruites).

Es va produir una revolució agrícola en aquesta època. Els musulmans van aportar nous sistemes per a transportar l’aigua com es la sèquia (s’utilitza per a conduir l’aigua a través d’horts per molts ramals).  Altra aportació important va ser la Noria (rodes d’aigua).Sèquia
Noria Àrab.

ARQUITECTURA
Les principals construccions de la Cultura Musulmana són: La Mesquita, els palaus. També amb una menor importància els banys públics i les fonts.


Mesquita de Córdoba
COMERÇ
Hi havia comerç d’esclaus. Portaven mercaderia d'altres llocs com Xina, Índia i Àfrica.

TRANSPORTS
Els vaixells i els camells eren els mitjans de transport principals per als musulmans. Tan per a transportar gent com per a transportar mercaderies.
Camells.
No hay comentarios:

Publicar un comentario